رايمند رايانه

شرکت سامانه گستران رايمند

ترازوهاي هوشمند شرکت VEIT

قابليت کاربري ساده و آسان، سيستم کاملا ديجيتال، امکان اتصال به رايانه و تهیه گراف های مختلف ....

خودروهاي حمل جوجه يک روزه VEIT

ترازوي هوشمند
خودروي حمل جوجه

ايمن و قدرتمند. بيست سال تجربه در توليد خودروهاي حمل جوجه يک روزه

کنترل ها

کنترلر های SMART 101 & 103

افزايش راندمان کمي و کيفي جوجه ها، کاهش مصرف انرژي، دوام بيشتر دستگاه ها و ...

اجراي پروژه هاي کارخانجات جوجه کشي

کارخانجات جوجه کشي

اجراي کامل پروژه هاي کارخانجات جوجه کشي

VEIT Electronics

 

شرکت رایمند

Picture8