دفتر مرکزی:ایران، تهران، خیابان بهشتی، میدان تختی، کوچه آریاوطنی، شماره 19، واحد 401
تلفن: 88510372,92-021 فکس: 88510395-021

E-Mail: ayat@ray-com.com

تماس با ما

شرکت رایمند

Picture8