چـرا دستگاه های ديجيتال؟

دستگاه كنترلر SMART 101 با هدفهاي زيرطراحي گرديد:

1) افزايش راندمان كمي و كيفي جوجه يك روزه.

2) كـاهش مصرف انرژي .

3) ايجاد پشتوانه فني داخلي براي دستگاه هاي مورد استفاده.

4) رفع كاستي هاي دستگاه هاي قبلي داخلي و خارجي.

 

خواص منحصر به فرد SMART 101:

1) تشخيص قطع سنسور.

2) ديجيتال بودن كامل پروسه كاركرد دستگاه از سنسورها تا بخش كنترل.

3) وجود سيستم خود آزما با سهولت كاربري و فوايد اساسي.

4) كاليبراسيون بطور كامـلاً ديجيتال و آسان .

5) ديجيتال بودن كامل پروسه كاركرد دستگاه از سنسورها تا بخش كنترل.

6) قابليت تعويض سريع بردها و تعمير دستگاه.

7) به روز بودن تكنولوژي طراحي وتوليد.

8) تنظيم دقيق رطوبت بدون ايجاد نوسانات شديد با استفاده از نرم افزار هوشمند.

9) تنظيم دقيق حرارت با استفاده از دقت (0.01) درجه فارنهايت بدون ايجاد نوسانات شديد با استفاده از نرم افزار هوشمند کنترل دريچه

10) کاهش مصرف انرژی با استفاده از نرم افزار هوشمند کنترل دما

11) پايداري بسيار زياد دستگاه از لحاظ تنظيم درجه حرارت وثابت ماندن آن در طول زمان.

12) امكان كنترل چرخش تخم مرغ در داخل دستگاه

13) فعال وغیرفعال کردن گردش تخم مرغ

14) فعال وغیرفعال کردن آژیرِ آلارم های حرارت پائين، رطوبت پائین و رطوبت بالا.

15) قابليت تنظیم زمان کنسل آلارم

16) امكان شبكه سازي كامپيوتري دستگاههاي يك كارخانه وضبط اطلاعات آنها در فواصل زماني مشخص جهت بررسي بعدي توسط مديريت فني كارخانه (سفارشی).

17) امكان نمايش و رهگيری وضعيت تمامي دستگاهها با استفاده از كامپيوتر مركزي وارسال اطلاعات به راه دور از طريق خطوط تلفن يا اينترنت (سفارشی).

18) كنترل دي اكسيد كربن (CO2)داخل دستگاه وكنترل دريچه و جكها براي تنظيم آن و جلوگيري از خفگي جوجه (اختياري).

19) وجود سيستم خود آزما (SELF TEST) با سهولت كاربري و فوايد اساسي

20) كاليبراسيون بطور كامـلاً ديجيتال وآسان بدون استفاده از پتانسيومتر و مالتی ترن.

21) تحليل مالی افزايش يک درصدی در هچ

 

شرکت رایمند

Picture8